The Nihilist

by Kelthuz

supported by
Grzegorz Aleksander Biały
Grzegorz Aleksander Biały thumbnail
Grzegorz Aleksander Biały Mistrz Tomasz z Ziemi Żelaza po raz pierwszy naprawdę wprawił moje serce w drganie, nie inne od tego, które rozbija naszą rzeczywistość i napędza entropię. Favorite track: Wszechświat Się Rozpada.
Grzegorz Klimek
Grzegorz Klimek thumbnail
Grzegorz Klimek Zdecydowanie najlepszy i najbardziej wartrościowy album Mistrza. Gwiazdy milczą a wszechświat nie wybacza. Favorite track: A Gwiazdy Milczą....
Eryk Pakuła
Eryk Pakuła thumbnail
Eryk Pakuła Tam nic nie ma… Favorite track: A Gwiazdy Milczą....
Z Big Gniew
Z Big Gniew thumbnail
Z Big Gniew To paradoks, że zagorzały libertarianusz ma się za nihilistę.

Ale album w fajnym klimacie i warto wspierać twórców, których muzyka jest czasami dobra, nawet jak się ich nie lubi. Favorite track: Entropia.
Dr. Aidennwitz
Dr. Aidennwitz thumbnail
Dr. Aidennwitz Płyta roku jak nic. Zawsze się zastanawiałem co by powstało, gdyby Stachursky zaprosił do współpracy Wiesława Miernika i Schopenhauera, teraz już wiem. Mistrz nie zawiódł.

Nie mogę się zdecydować czy lepsza jest Entropia czy Wszechświat się rozpada, ostatecznie wybrałem Entropię z listy, ale myślę, że są równie genialne. Favorite track: Entropia.
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      9 PLN  or more

     

1.
2.
3.
05:59
4.
5.
6.
7.
8.
9.

about

Antinatalist suicide pop / necrocosmic dance music

credits

released January 1, 2014

tags

license

all rights reserved

about

Kelthuz Kielce, Poland

Polish bass player, known from epic metal bands, records solo music - a soundtrack to the Universe coming apart. Suicide pop and necrodance music for the pessimistic ones...

contact / help

Contact Kelthuz

Streaming and
Download help

Track Name: Wszechświat Się Rozpada
Bóg umarł
Nie mogąc znieść istnienia
Wielki Wybuch, przekleństwo stworzenia
Z jego truchła Wszechświat zrodzon
Nadal gnije, ludzkość trwożąc

Tam nic nie ma, w tej ciemności
Tylko pustka i fetor wieczności
Każde życie jest przeklęte
A świadomość razi lękiem

Teraz to czujesz
Truchło martwego Boga opłakujesz
Pójdź za nami do światłości
Tam, gdzie nicość kolor ma najprostszy


REF:
Wszechświat się rozpada
Na naszych oczach rozpada on się
Wszechświat się rozpada
A żywot śmieszków zakończy się więc
Wszechświat się rozpada
Na naszych oczach rozpada on się
Wszechświat się rozpada
Na końcu zawsze czeka cieplna śmierć

II
Demiurg w opiece
Ma ten świat
Cierpienie i udręka od niezliczonych lat
Jego imię to Aryman
W każdym dziecku na nowo się skrywa

Teraz to czujesz
Królestwo demona celebrujesz
Gwiazdy milczą, dusza śpiewa
Ku światłości czas uderzać!

ENGLISH translation:
God died
Couldn't bear his existence
The Big Bang, the curse of creation
From God's corpse Universe was born
It's still rotting, keeping humanity in awe

Nothing's out there, in that darkness
Only void and the stench of eternity
Every life is cursed
While consciousness dazzled with terror

Now you can feel it
Carcass of the dead God you mourn
Follow us into the Light
Where the Nothingness is the basic color

CHORUS:
Universe is going apart
On our very eyes it's going apart
Universe is going apart
And Polyannas are going extinct
Universe is going apart
On our very eyes it's going apart
Universe is going apart
And in the end the heat death always awaits

II
Demiurg has this world
in his custody
Suffering and torment since the time immemorial
His name is Ahriman
In every child he is concealed anew

Now you can feel it
The realm of the demon you celebrate
Silent remain the stars while a soul sings
Towards the Light it's time to go
Track Name: Każdego Szkoda...
Żyjesz na tej smutnej planecie
Mroczna pustka otula cię do snu
Boga nie ma już w tym wszechświecie
Tylko ciemność panuje tu

Przez tyle wiosen, lat i jesieni
Sądziłaś, iż to cierpienie ma sens
Pozwól, że wyrwę cię z otumanienia
Tam nic już nie ma, oprócz dalszych klęsk

REF:
Każdego szkoda
Ale cóż zrobić
Albo się zabić
Lub nie urodzić

II
Kotwiczyłaś się na błahych sprawach
Naród, rodzina, macierzyństwa zew
By odpędzić bezczynność, sublimowałaś
To wszystko na nic, gdy z mózgu płynie krew

Kiedy świat twej iluzji zamienił się w pustkę
I co teras, się pytam, gdy zniknął twój duch?

ENGLISH TRANSLATION:
You're living on this sad planet
Dark nothingness hugs you into sleep
There is no God in this universe
There's only darkness upon this realm

Throughout all these springs, summers and falls
You thought that this suffering has sense in it
Let me bring you out of your haze
Nothing's out there, except for future calamities

CHORUS:
Everyone's pitied
But what can we do?
Either we kill ourselves
Or we don't get born

II
You anchored yourself on trivial matters
Society, family, the call of motherhood
To chase away idleness, you sublimed
It's all futile when the brain bloodies

When the world of your illusion turned into void
What now, I ask - when your spirit's gone?
Track Name: Entropia
Na ciemnym niebie gwiezdny pył
Wypełnia pustki jar
Miliardy lat niekończących się drgań
I miliardy miliardów lat spokoju


Entropia jest tym do czego wszystko zmierza
Entropia powodem że wszechświat się rozszerza
Entropia sprawia, że wszystko umiera
Entropia sygnałem, by przestać się spierać

Umrzemy... znikniemy...
W rozpadzie... w nieładzie...

II
Gdzieś tam w otchłani cisza grzmi
I brzmi nicości pieśń
I za miliardy lat, uwierz mi
Ty również zaśpiewasz ten wers

Tam nic nie ma i nie będzie
Tam nic nie ma i nigdy nie będzie już
Wiedz to, i nie przejmuj się

Gwiazdy milczą, kosmos duma
Aby wszystko w końcu zapadło się
W ciszy świętego rozpadu


ENGLISH TRANSLATION:
On the dark sky - the stardust
Fills up the emptiness' gorge
Billions of years of unending vibrations
And billions of years of serenity

REF:
Enthropy - is where it all goes
Enthropy - the reason Universe expands
Enthropy - causes everything to die
Enthropy - signals to stop the quarrels

We'll die... we'll disappear
In dissolution... In disorder...

II
Somewhere in the abyss the silence thunders
And the song of nothingness resounds
And in the billions of years
You will sing this song too

Nothing's out there and will never be
Nothing's out there and will never ever be
Know this, and deal with it

The stars are silent, the cosmos ponders
So that everything may collapse
In the silence of eternal decay
Track Name: That Day Will Never Come
I
I'm sitting with my hands firmly holding mirror
All I see in reflection is the man I always loved
The eyes which see what others can not
The mouth which shatters what others hold dear
The face which frightens while remaining calm
But your own beside mine would never appear

Spirit is the strongest part and will never die
What of flesh grows old and crumbles in sight
Take a look at yourself, take it closely to heart
When all that remains is a forgotten card

REF:
Each time the sun goes down
I hear your whispering echoes
Treading on the toes
The steps seem to surround me
And I know it too
The answer you keep giving
Perhaps day will come
When my question would change

II
Now the time has made me into what I always wanted to be
I possess the freedom to exercise my contempt with full liberty
For those who smirked whenever I spoke
For those who drowned their minds in the haze of hope
For all of those who defaulted
Like you they soon will be aborted

REF:
Each time the sun goes down
I hear your whispering echoes
Treading on the toes
The steps seem to surround me
And I know it too
The answer you keep giving
That day will never come
When my question would change

III
Never again my question would change
Never again my question would change
Never again my question would change
For I know the answer myself

REF:
Each time the sun goes down
I hear your whispering echoes
Treading on the toes
The steps seem to surround me
And I know it too
The answer you keep giving
That day will never come
When my question would change

That day will never come
Track Name: Being Into Unbeing
Take my hand, can you feel the warm inside
My flesh, eternal pull
Where's your smile, when the warmth gives way
To still and cold, the circle closed

Know the end, when the stars are silent
In the dark of the cosmic void
Stay a while, when the warmth gives way
To still and cold, the heat death takes all space

REF:
Being Into Unbeing
That's the only way
Being Into Unbeing
Don't care what others say
Being Into Unbeing
That's the only way
Being Into Unbeing

Suffering, is the outcome of a
consciousness growing up
There's no hope but to stop
deluding yourself anymore, close the door

Liberty, which you hate and scorn
Is a virtue to live the life and die
With no regrets, and there's nothing to it
So stop with your insanity and face the truth...

The emptiness calls from the void
Achieving the pure perfect form
At last free from damned enthropy
Where nothing may break serenity
Track Name: Color Of Nothingness
When you stare up in the empty sky
Can you see galaxies passing by?
Have you thought where all this heads into?
There's nothing to it and you ponder upon...

REF:
What colour is the nothingness?
What colour is the void?
What colour is the nothingness?
What colour is the empty void?
What colour is the empty void?

When you look into the microscope
Can you see particles losing hope?
Have you thought what purpose would they serve?
When there is nothing left and heat death freezes all
Track Name: To Not Be Or Not To Be
I
All the things and all the knowledge
Which surround you
All the people with their advice
Worthless, futile fools

Working with the sacred logic
You reach the point
Where the vistas of beyond
Are clear to see them through

Now it's the time
To never look back
For A is always A
Reach over clouds
To caress the void
In timelessness

REF:
Do you ask yourself the question
"To be or not to be" and wonder
What you had to answer when you
Never have been born?
Now it's time for the solution
So the question may no longer
Pose a setback in carrying out
The plan

II
All the things and all the knowledge
Which surround you
Give the wicked testimony
Of how foul world is to look

Now it's the time
To never look back
For A is always A
Reach over clouds
To caress the void
In timelessness

REF:
Do you ask yourself the question
"To be or not to be" and wonder
What you had to answer when you
Never have been born?
Now it's time for the solution
So the question may no longer
Pose a setback in carrying out
The plan

You no longer ask yourself the question...
Track Name: A Gwiazdy Milczą...
Tysiące lat przerażenia
Tysiące lat trwania i niszczenia
Tysiące lat ślepej wiary
Tysiące lat nagrody i kary

Tysiące lat to trwa niezmiennie
Tysiące lat to samo brzemię

REF:
TAM NIC NIE MA
TA PLANETA JEST NASZA
GWIAZDY MILCZĄ
A KOSMOS NIE WYBACZA
TAM NIC NIE MA
TA PLANETA JEST NASZA
GWIAZDY MILCZĄ
A KOSMOS NIE PRZEPRASZA


Przez tyle wieków do głów ładowano
Największy spisek jaki znano
Autonomiczna wola istnienia
Imperatyw gatunku przedłużenia

Przez tyle wieków to trwa niezmiennie
Oszustwo powtarzane jest bezwiednie


BETELGEZA, ARKTURUS, FOMALHAUT, SYRIUSZ B
ALDEBARAN, RIGEL, ANTARES, CANIS MAJORIS


ENGLISH TRANSLATION:
Thousands of years in terror
Thousands of years in being and unbeing
Thousands of years in blind faith
Thousands of years in prize and punishment

Thousands of years it lasts unchanging
Thousands of years the one same burden

REF:
There's nothing out there
This planet is ours
Silent remain the stars
While the cosmos unforgiving
There's nothing out there
This planet is ours
Silent remain the stars
While the cosmos unapologizing

II
Throughout all these ages forced into heads
The greatest conspiracy ever devised
Autonomous will to exist
Imperative to propagate species

Throughout all these centuries this lasts unchanged
The scam is reiterated unbeknownst

Betelgeuse, Arcturus, Fomalhaut, Sirius B
Aldebaran, Rigel, Antares, Canis Majoris...