Zabijmy Się!

from by Kelthuz

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      3 PLN  or more

     

lyrics

POLISH:
Wstajesz, okryty blaskiem tego Słońca
Które spopieli tę planetę, już za miliony lat
Czy warto jest doczekać końca?
Miliardy łez przelanych za kończący się świat?

Powiedz, czy są gotowe na to, co czeka je
Czy też zostawiasz je na pastwę niedopowiedzenia
znów...

REF:
Zabijmy się! To już jest czas!
Gdy nekrokosmos dość ma wszystkich nas!
Zabijmy się! Zakończmy to!
Bo życie jest obłędem, życie to jest zło!
Więc zabij się!

Lekko, tak jakby od niechcenia płodzisz
Byty, którym nadajesz niewinne imiona
Wpatrzone w ciebie one rosną, czują
Nie wiedząc jeszcze, że na końcu życia czeka śmierć
Po drodze usłanej rozpaczą
Gorejącą zadrą niepokoju
Wirującym fantazmatem końca czasu
Skrajną nienawiścią egzystencji

Powiedz, czyś jest gotowy kochać szczerze je
Wstrzymać więc ich ziszczenie się, na tym skraju gwiazd...

ENGLISH:

"Let's End Ourselves!"

You rise up, clad in the blaze of this Sun
Which shall turn this planet into ashes, in some millions of years
Is it worth it to wait that long?
Billions of tears shed for this dying world?...

Tell me, are they ready for this predicament?
Or do you leave them hapless for the understated again...

REF:
Let's end ourselves! The time is now!
When necrocosmos is fed up with us!
Let's end ourselves! Let's end it all!
For life is insanity, life is a hideous thing!
So kill yourself!

Softly, as if casually, you spawn
Entities, whom you name innocently
They look up to you, grow up and feel
Yet don't know yet the death after the life
On the road strewn with despair
With an ardent splinter of anxiety
With a swirling phantasm of the end of time
Extreme hatred of existence...

Tell me, are you ready to love them honestly?
So to keep them from becoming, at this edge of stars...

credits

from The Pessimist, released December 24, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Kelthuz Kielce, Poland

Polish bass player, known from epic metal bands, records solo music - a soundtrack to the Universe coming apart. Suicide pop and necrodance music for the pessimistic ones...

contact / help

Contact Kelthuz

Streaming and
Download help